Om oss/Min birra

Dette nettstedet driftes av Troms fylkesbibliotek i samarbeid med Sametingets bibliotek. Nettstedet er en informasjonstjeneste om nye samiske utgivelser.

Kontaktpersoner:

Edel Olsen,  rådgiver Samisk bibliotektjeneste, Troms fylkesbibliotek

Kontorsted:,Senter for nordlige folk, 9144 Samuelsberg, Norge

Telefon:  777 88 379

E-post:  edel.olsen@tffk.no

 

Marianne Kappfjell, rådgiver og litteraturformidler for sørsamisk område, Sametingets bibliotek.

Kontorsted: Saemiedigkie v/Sijti Jarnge, Samisk språk og kultursenter i Hattfjelldal.

E-post:  marianne.kappfjell@samediggi.no

Mobil: 99037736

Adresse: Saemiedigkie/Sametinget Sveanvegen 20, 8692 Hattfjelldal

 

Päivi Alanen, rådgiver og litteraturformidler for lulesamisk område, Sametingets bibliotek.

Kontorsted:  Árran lulesamisk senter på  Drag.

E-post: paivi.alanen@samediggi.no

Mobil: 48211006

Adresse: Sámediggi/Sametinget, Njárgga 33, 8270 Drag