Serapio Ittusardjuat: Oktegh jïengesne – njieljie jïjjh

Sørsamisk oversettelse av tegneserien How I Survived -Four Nights on the Ice (2020).

Etter at snøscooteren hans bryter sammen halvveis over havisen, på en tur tilbake fra en fiskeleir, forteller forfatteren om de tradisjonelle ferdighetene og kunnskapene han støttet seg på for å holde seg i live.

Denne opprivende førstepersonsberetningen om fire netter tilbrakt på åpen havis – med få forsyninger og uten vann – viser unge lesere den besluttsomhet og styrke som er nødvendig for å overleve i det harde arktiske klimaet, selv når det verste skjer.

Illustrert av Matthew K. Hoddy og oversatt til sørsamisk av Anja Labj. Gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

Forfatteren Separio Ittusardjuat (1945-2021) var en kjent språk- og kulturarbeider hos det inuittiske folket i Canada.

ISBN: 978-82-83402-76-3. Gïelem nastedh, 2023. 45 s. 100.- (kan kjøpes gjennom Saemien sijte og Gaaltjie)

Mari Moen Holsve: Heamture rïpmemisnie

Sørsamisk oversettelse av Eventyr på rømmen (2023).

Bli med Astrid og Asbjørn på en farefull utflukt for å hindre eventyrskikkelser i å rømme fra bøkene sine. Historien er skrevet av den prisvinnende forfatteren Mari Moen Holsve (f. 1986) som har skrevet alle de spennende fortellingene om Asbjørn og Astrids eventyr til den nasjonale lesekampanjen Sommerles.no.

Ellen Bull Jonassen har oversatt til sørsamisk. For barn i alderen 9-14 år. Boka er gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

ISBN: 978-82-93402-78-7. Gïelem nastedh, 2023. 120 s. Heftet. 100.- (kan kjøpes gjennom Saemien sijte og Gaaljtje)

Astrid Lindgren: Dohte Emile

Astrid Lindgrens Den där Emil i sørsamisk oversettelse.

I 2023 er det 60 år siden den første boka om Emil ble utgitt. Denne boka samler mange av de historiene man husker best fra bøkene og tv-serien, og er en fin introduksjon til en av Astrid Lindgrens kjæreste hovedpersoner.

På gården Katthult i Lønneberget bodde Emil. Han  såg så snill ut at man nesten kunne tro at han var en liten engel.  Men det skal man ikke innbille seg. Emil er både vill og sta,  og gjorde spell nesten hver eneste dag. Men han gjorde aldri samme spell to ganger.  Han fant stadig på nye – som den gang da han heiste lillesøsteren Ida opp i flaggstanga i stedet for flagget. Eller den gang borgermesteren hadde selskap, og Emil red rett inn i finstua på hesten Lukas. Da lo alle, bortsett fra borgermesteren.

Maria Kråik Steinfjell har oversatt til sørsamisk. Illustrert av Björn Berg. For aldersgruppen 3-9 år. Norsk utgave: Nei, han Emil fra Lønneberget (2023).

Boka er gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

Dohte Emile, gie Lönnebergesne årroeji, mahte fïerhten biejjien speatjadi. Menh idtji Emile göökten aejkien seammalaakan speatjedh, mohte fierhten aejkien dle maam jeatjebem hæhtadi, jïh numhtegh dïhte gïemhpe aaj.

ISBN: 978-82-93402-77-0. Gïelem nastedh, 2023. 31 s. 100.- (kan kjøpes fra Saemien sijte og Gaaltije i Sverige)

 

Mii lávlut – oahpes lávlagat jorgaluvvon sámegillii

Sangbok med kjente, gamle barnesanger oversatt til nordsamisk. De fleste av dem oversatt av Inga Hætta Skarvik.

Å synge er en morsom og god måte å for å lære og å utvikle språk. Selv har hun savnet flere samiske sanger når hun skal synge for barna og  begynte derfor å oversatte kjente barnesanger til nordsamisk.

Boka inneholder 50 kjente barnesanger oversatt til nordsamisk. Blant dem er Alle fugler små de er, Mikkel Rev, Fløy en liten blåfugl, Ride ride ranke, Vi har en tulle, Da lykkeliten kom til verden , Ro ro til fiskeskjær,  Deilig er den himmel blå, Hvem kan seile foruten vind, Musevisa og På låven sitter nissen.

Peter Martin Mienna og Jens Martin Mienna har laget illustrasjonene i boka.

«Jus liikot lávlut, de dá lea girji mii heive dutnje. Dás leat oahpes lávlagat mat leat jorgaluvvon sámegiillii. Lávlun lea somás ja buorre vuohki oahppat ja ovdánahttit giela. Mun lean ieš váillahan eanet sámegiellávlagii go mánáide lávllun, ja dat dagai ahte jorgališgohten lávlagiid. Mun sávan ahte dat girji sáhttá leat ávkin ja addit lávlunilu.» Inga Hætta Skarvik.

Til boka er det også utgitt en CD med innspilling av de fleste sangene i boka. De er sunget inn av artistene Elina Ijäs og Anne Gro Gaup. Svein Egil Oskal er produsent.

ISBN: 978-82-93781-05-9. Bárus SA, 2023. 58 s. Innb. 300.- for bok + CD. (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen)

Leagus: Flora eallin (CD/vinyl)

LEAGUS er en moderne og eksperimentell musikalsk duo fra Kåfjord og Tromsø.

Musikken veksler mellom formelle komponerte partier, åpne strukturer og fri improvisasjon, og spenner fra dempede, minimalistiske, salmelignende stykker til mer rockinspirerte improviserte partier. Flora eallin er deres tredje album og har fått god mottakelse av musikkanmeldere.

Duoen består av pianist Herborg Rundberg og gitarist Kristian Svalestad Olstad. LEAGUS ble dannet i 2013 av Herborg, som en del av hennes mastergrad i rytmisk musikk ved Tromsø konservatorium. Kristian hadde tatt sin mastergrad i samme fag to år tidligere.

I 2021 fikk LEAGUS i oppdrag fra Nordnorsk Jazzensemble å skrive et stykke for et ti-manns orkester. Resultatet ble “Flora Eallin” som er komponert og arrangert av Herborg og Kristian.

Med seg har de musikerne Christer Jørgensen og Arnfinn Bergrabb (trommer),   Marianne Halmrast (bass),  Ola Asdahl Rokkones (tenor & baritone saksofon), Sondre A. Kleven og Fred Glesnes (tenor saksofon) og Frode Larsen og  Elina Waage Mikalsen på vokal.

LEAGUS har tidligere gitt ut Lea áigi (2016) og Naimaka (2019).

Tilgjengelig i Spotify: Flora eallin (2023)

Is It Jazz,? Records, 2023. CD/vinyl, (53 min. , 9 s.)

Inga Maybritt Bongo ja Sara Inga Utsi Bongo: Vætnoe jïh hammoedimmie

Bok om duodji og hvordan design flettes i duodji, og hvordan duodji og design har utviklet seg. I boka er det eksempler på fra ulike områder.

Boka er skrevet for elever på videregåendetrinn, men passer også for andre som er interessert i samisk håndverk og design.

Boka er tidligere gitt ut nordsamisk og lulesamisk utgave

Vætnoeteemagærja tjïelkeste sïejhme baakoejgujmie mij sisvege baakoetjïertesne vætnoe lea, guktie hammoedimmie lea vïedteldihkie vætnose jïh guktie vætnoe jïh hammoedimmie leah jïjtjemse evtiedamme. Gærjesne vuesiehtimmieh vætnoemaallijste jïh hammoedimmiesuerkijste ovmessie dajvijste.

Jåarhkelïerehtæmman sjeahta jïh maahta dåarjojne årrodh dejtie mej ïedtje vætnoste jïh hammoedimmeste.

ISBN: 978-82-329-0139-5. Davvi girji, 2023. 72 s. Innb.

Ándre Kuipers: 3, 2, 1 Go!

Enaresamisk oversettelse av 3,2,1 Go!  av astronauten Ándre Kuipers.

Sci-Fi roman for barn om små astronauter. Ándre får et spesielt brev. Han får være med på astronautskolen ved Barnas romselskap. Der kan man lære seg hvordan man blir astronaut. Og kan også få muligheten til å bli med til verdensrommet sammen med andre. Men det finnes en forutsetning til det: man må gjennomføre astronautdiplom! Og bare to barn kan bli med.

3,2,1 Go! lii párnái scifi-roomaan já iäráskittee fiäráán uccâ astronautijguin. André finnee eromâš reeivâ. Sun piäsá astronautškoovlân Párnái Komovuotâornijdumán. Tobbeen máttááttuvvoo, maht šoddâđ astronautin. Já sust lii máhđulâšvuotâ peessâđ olmâ máátkán komovuotân! Mut toos lii ohtâ iähtu. Sun kalga vistig čođâldittiđ astronautdiplom. Já tuše kyehti párnáá peessâv máátkán.

ISBN 978-95-27477-02-1. Anarâškielâ servi,  2022. 57 s. Innb. (Kan kjøpes hos Duodji shop og Anarâškielâ servi.)

Katriina Von Bredow: Liijkás stuorrâ rähisvuotâ

Enaresamisk oversettelse av Hur kär kan man bli (2019).

Plutselig endres alt i Katrin sin verden. Den største endringen bringer en overraskende kjærlighet, Adam. Vakre og populære Frida er Katrins bestevenn.

Sáárá Seipiharju har oversatt til enaresamisk.

Fakkist Katrin maailmist puoh oro moivááskmin. Stuárráámuu moive toovât vyerdimettum rähisvuotâ. Mučis ja pivnohis Frida lii Katrin pyeremus ustev.

ISBN: 978-95-27477-05-2. Anarâškielâ servi, 2022. 370 s. Innb. (Kan kjøpes hos Duodji shop og Anarâškielâ servi.)

Anarâškielâ tihtâantologia

Antologi i tre deler. Den inneholder 387 dikt skrevet på enaresamisk.

I den første delen finnes 93 dikt skrevet av Marja-Liisas Olthuist. I den andre delen er 204 dikt skrevet av Anja Kaarret.

Tredje og siste del inneholder 90 dikt. Av disse har Mariann Aikio skrevet 49 dikt, og resten av andre.

Enaresamisk tekst. Fabrizio Brecciaroli er redaktør.

Anarâškielâ tihtâantologia lii kuulmâuáság antologia, mii siskeeld ohtsis 387 tihtâd. Taid anarâškielâ sárnooh láá čáállám maaŋgâi iivij ääigi. Vuossâmuu uásist láá 93 tihtâd, maid lii čáállám Márjá-Liisá Olthuis. Nube uásist láá 204 tihtâd. Puoh tai tiivtâi čällen lii Anja Kaarret.

Kuálmád já majemuš uási siskeeld 90 tihtâd. Tain 49 tihtâd lii čáállám Mariann Aikio, já loopâid láá čáállám eres tivtâsteijeeh. Stuárráámuu uásán čällein tiivtâi čäällim lii lamaš äigiájánâs, mut muáddi antologian väljejum tiivtâ láá šoddâm jyehilágánijn anarâškielâ kuursâin.

ISBN 978-95-27477-04-5. Anarâškielâ servi, 2022. 289 s. innb. (Kan kjøpes hos Duodji shop og Anarâškielâ servi.)

Linda Trast Lillevik: Amina og Abel i dragekamp

Linda Trast Lillevik har gitt ut fantasyfortelling om halvsøsknene Amina og Abel

Det er sankthansaften og lyden av en hund lokker Amina og Abel ut fra soverommet. De følger den vennlige hunden over ei bru, og på toppen av brua endres omgivelsene. Hunden Bamse sier at forhenget mellom deres verden og den underjordiske verden er trukket til side på jonsok, og at det derfor er ekstra viktig å vokte seg for farer på denne dagen.

Bamse forteller også om en ildsprutende drage som flyr over landsbyen. Trær tar fyr, og folk i landsbyen frykter at skogen skal forsvinne. Han ber Amina og Abel om hjelp til å beseire dragen.

Vil flogrogna, ørnesteinen og angerstålet kunne beskytte dem i møte med den fryktinngytende dragen på Nonstind?

Fantasy for små- og mellomtrinnet. Illustrert av Gustav Kvaal.

ISBN: 978-82-93688-31-0.  Utenfor Allfarvei Forlag, 2023. 53 s. Innb. 329.- (kan kjøpes fra Biblioteksentralen, AdLibris og Akademika blant andre)