Samiske barnebøker – artikkel

Samiske barnebøker er en artikkel skreven av Lisa Monica Aslaksen. Artikkelen er utgitt av Foreningen !les i samarbeid med lesekampanjen Bokstart.