Sommerles 2022 – statistikk

Statistikk fra årets samiske Sommerles

Her er listen over hvor mange bøker som er registrert lest på de tre samiske språkene i løpet av kampanjen:

Nordsamisk: 262

Sørsamisk: 53

Lulesamisk: 38

Det er en usikkerhet med statistikken her, fordi det kan finnes bøker på samisk som ikke blir registrert riktig på språket, bare at de ikke er på norsk og dermed ble de ikke med på statistikken.

Det som var kjempefint i tillegg, var at Sommerles-fortellingen av forfatteren  Mari Moen Holsve  «Asbjørn og Astrid : eventyr på rømmen» ble mye lest på samiske språk:

Nordsamisk: 1178 kapitler

Sørsamisk: 761 kapitler

Lulesamisk: 1135 kapitler

Dette lover godt for neste årets Sommerles!

Første gang i år 2022 har vi hatt Sommerles!  også på samisk. Fortellingen i kampanjen er skreven av Mari Moen Holsve. Fortellingen er oversatt på nordsamisk av Berit M. Oskal, på sørsamisk av Ellen B. Jonassen og på lulesamisk av Stig Riemmbe Gælok.

Biblioteker rundt omkring i landet kan synliggjøre samisk barnelitteratur for skolebarn i forbindelse med lesekampanjen.

Sørsamiske boktips til Sommerles 2022 – Lohkemeraerieh-gaerjagaeteste

Lulesamiske boktips til Sommerles 2022 –  Julevsáme låhkåmtsuojggidusá

Nordsamiske boktips til  Sommerles 2022- Davvisámi lohkancavgileamit

Vuostasj bále 2022 le Sommerles! aj sámegielláj.  Mari Moen Holsve le kampánja subttsasav tjállám.

Gájkka rijka girjevuorká máhtti dálla sáme girjálasjvuodav tjalmostahttet sáme skåvllåmánájda. Máná máhtti  låhkåt iednegiellasisá.