Elin Marakatt: Vår i Sápmi/Giđđa Sámis

Ingá Elin Marakatt og Anna-Stina Svonni har gitt ut pekebok med tekst på nordsamisk og svensk.

Beaivi – sol, boazu – ren, eadni – mamma, áhkku -mormor, gáhkku – glödkaka.

Thvert ord følges av et verb: beaivváš báitá, bohccot guhtot, beana ciellá. En fin pekebok som lærer både barn og voksne nordsamisk og om Sápmi.

Til boka er det laget en film om hvordan de samiske ordene uttales.: Hur uttales orden? Elin Marakatt läser på samiska

Illustrert av Anna-Stina Svonni. For aldersgruppen 0-3 år.

ISBN: 9789189405417. Olika Förlag, 2023. 32 s. 138.- (kan kjøpes gjennom AdLibris blant andre)

Katarina Pirak Sikku: Árbbehárpo – Arvstrådarna

Kunstner og forfatter Katarina Pirak Sikku har gjort et dypdykk i den svenske rasebiologien og andre lysskye hendelser i Sápmi og har skrevet sin egen personlige fortelling om den.

Boka er en krønike over hennes egen slekt – Pirak og Klemmetsson – der hun søker forklaringen til reaksjoner og relasjoner. Boka forteller også om hennes kunstnerskap, om de valg hun har gjort for å utvikle seg og leve som yrkesaktiv kunstner.

Linnea Axelsson har skrevet forordet til boka. Der skriver hun :

«Att denna bok heter just Árbbehárpo är inte konstigt. Katarina Pirak Sikkus konstnärskap är påtagligt präglat av samisk historia, och de etiska frågor det innebär. Men också, eller kanske just därför, av en vilja att frigöra sig från arvets trådar och leta efter en egen plats och relation till dem. Mot rasbiologernas kyla ställer konstnären Katarina Pirak Sikku mänsklig värme. Mot den kliniska omsorgen för måtten och tabellerna ställer hon en omsorg som går från människa till människa, via handen och traditionen, genom en stor kunskap om de undersökta samernas liv och historia. «

Svensk tekst.

Djupdykning i rasbiologin – nu som personlig berättelse (Eva Åström, Västerbotten Kurien, 01.02.23)

Katarina Pirak Sikku – i rasbiologernas spår (Sveriges Radio, 10.03.20)

ISBN: 378-91-983417-1-3. KulaCultura, 2023. 247 s. Innb. 768.- (kan kjøpes gjennom Bokus og Adlibris blant andre)

Ann-Hélen Laestadius: Straff

Ann-Helén Laestadius har hatt stor suksess med romanen Stöld (2021). Nå er den frittstående oppfølgeren til denne utgitt – Straff er andre del av Laestadius’ Sápmitrilogin.

Romanen skildrer hvordan samiske barn ble skilt fra sine familier. De ble tvunget til å gå på nomadeskoler hvor det var forbudt å snakke samisk og hvor de fikk lære at dere egen kultur var noe å skjemmes over.

På 1950-tallet tas reindriftsamebarna Jon-Ante, Else-Maj, Nilsa, Marge og Anne-Risten fra sine familier og tvinges til å gå i nomadeskole. Tryggheten byttes ut med en skremmende tilværelse der samisk er forbudt, joik er syndig og husmor straffer dem med riset. Foreldrene våger ikke protestere.

Tretti år senere har de fem valgt ulike veier for å overleve og forsøke fortrenge minnene. Men så en dag er husmor tilbake. Hun går på gaten som om ingenting har skjedd. Det blir klart at ingen har glemt.

Fortellingen er basert på virkelige hendelser med utgangspunkt i et av den svenske statens største svik mot samene. Nomadeskolen har ødelagt generasjoner og resultert i tap av språk, skam og brutte familiebånd.

Svensk tekst.

Romanen er tilgjengelig i flere formater. Som p-bok, e-bok og lydbok.

Boka er blant de nominerte til årets bok i Sverige: https://www.bonniersbokklubb.se/aktuellt/rostapaaretsbok2023/

”Straff” är en bok som gör ont i hela kroppen – Ann-Helén Laestadius fångar det koloniala förtrycket i individerna (Göran Greider, Aftonbladet, 01.02.23)

Vreden kokar under ytan i Ann-Helén Laestadius mäktiga roman ”Straff” (Lotta Olsson, Dagens nyheter, 31.01.23)

Samiska barn misshandlades på nomadskolor – ”Fruktansvärda platser” (TV4, 24.01.23)

Prisbelönta Ann-Helén Laestadius aktuell med ny roman om nomadskolan (Romanus & Selling, 22.02.23)

Laestadius om nya boken: «Straff har varit präglad av sorg» (Adam Karls Johansson, Sameradion, 19.01.23)

ISBN: 978-91-89051-36-2. Romanus & Selling, 2023. 350 s. Innb. 228.- (kan kjøpes fra Biblioteksentralen og Adlibris)

Sophia Rehnfjell: Gájuoh muv! – gïjrra Almien jah Enoken luvnnie / Rädda mig – vår hos Almmie och Enok

Sophia Rehnfjell har gitt ut bilde bok med tekst på umesamisk og svensk.

Det er i midten av mai og renkalvene fødes i fjellene. Søsknene Almmie og Enok skal med foreldrene til deres sommersted ved Ältsvattnet. de skal frakte opp mat til sommeroppholdet, hogge ved og vokte reinflokken. Her venter også et eventyr for barna.

Rehnfjell er lærer, kulturarbeider og har siden hun var barn fulgt reinens vandring langs Vindelelven. Når hun selv fikk barn bestemte hun seg for å ta tilbake sitt språk – det utryddingstruede umesamiske språket. Boka skildrer samiske barns hverdag i Vindelfjellet naturreservat der forfatteren selv bor deler av året.

For aldersgruppen 3-6 år. Boka er illustrert av Inga-Wiktoria Påve.

ISBN: 9789152708231. Sophia Rehnfjell, 2022. 28 s. Innb. SEK 290.- (kan kjøpes gjennom Bokus)

Erik Westberg Vokal Ensemble: Sápmi – Rájáheapme/Gränslöst/Boundless (CD)

Dette albumet er et samarbeidsprosjekt  mellom de samiske artistene Frode Fjellheim, Katarina Barruk, Johan Märak og Erik Westberg Vocal Ensemble.

Albumet inneholder 11 spor hvor joik og samisk musikk kombineres med moderne korsang.

Det omfattende heftet inneholder, ved siden av verkkommentarer og biografier, også sangtekster på både engelsk, svensk og nordsamisk.

Tilgjengelig i Spotify: Erik Westberg Vocal Ensemble: Sápmi (2022)

SCD1184. Swedish Society, 2022. 1 CD (60 min.) 199.- (kan kjøpes gjennom Platekomaniet)

Eva Silvén: Friktion – Ernst Manker, Nordiska museet och det samiska kulturarvet

En forskerbiografi om Ernst Manker som var kurator ved Nordiska museet og for leder for museets samiske samlinger. Manker var i sin samtid den mest produktive formidler og samler av samisk kulturhistorie.

Bokens fotografier, gjenstander og dokumenter er en del av det samiske kulturarven og er grunnlaget for Silvéns analyser. Men hvem sine synspunkter, stemmer og fortellinger er det egentlig som høres og synes? Det er spørsmål som stillers innen postkolonial forskning, urfolksstudier og kritisk museologi, som er denne studiens vitenskapelige kontekst.

Svensk tekst.

ISBN: 9789188909909. Nordic Academic Press, 2021. 320 s. Innb. 305.- (kan kjøpes gjennom Adlibris )

Bágos báhkuj / Sánistat sátnái / Baakoste baakose / Ordagrant

«Ordagrant» er en flerspråklig antologi som presenterer klassisk og dagens samiske litteratur med utgangspunkt i  felles oversettingsdugnader i tillegg til nyoversettelser til de samiske språkene.

Tekster på svensk, lulesamisk, nordsamisk, sørsamisk, kemisamisk, norsk og engelsk.

Tekster av blant andre Elsa Laula, Paulus Utsi, Linnea Axelsson, Simon Issát Marainen, Helga West, Ánne Márjá Guttorm Graven, Lea Simma, Juvvá Pittja, Niillas Holmberg, Sigbjørn Skåden og Sofia Jannok.

Pär Hansson og Johan Sandberg McGuinne er redaktører.

«Bágos báhkuj» la moattegielak antologiddja mij åvddånbuktá klassihkalasj ja dálásjájggásasj sáme girjálasjvuodav. Vuodon dási li juogosjårggålime ja ådå jårggålime sámegielajda.

«Sánistat sátnái» lea máŋggagielat antologiija mii ovdanbuktá klassihkalaš ja dálááigásaš sámi girjjálašvuoda. Joavkojorgaleamit ja odda jorgalusat sámegielaide leat leamaš girjji vuolggasadjin.

«Baakoste baakose» lea gelliengïeleldh antologije mij dovne klassihkeles jïh daaletje saemien tjaaladahkem åvtese buakta. Aalkoetsiehkie daan gærjese lea dovne dåehkiejarkoestimmieh jïh orre jarkoestimmieh saemien gïelide.

ISBN: 978-91-89099-34-0. Smockadoll förlag, 2022. 225 s. Innb. 361.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Adlibris)

Malin Roca Ahlgren: Linne & Loddi

Malin Roca Ahlgren har skrevet barnebok om å redde skogene.

Linne er fem år og bor i en skog i Sápmi. En dag når Linne er ute å går med sin mor Aili, hunden Manni og reinen Bocko hører de en merkelig lyd. Det er hakkespetten Loddi som behøver hjelp. De følger fuglen inn i løvskogen og Linne forstår at også Bocko er i fare. For skogen holder på å forsvinne. Hvordan kan Linne hjelpe?

For aldersgruppen 3-6 år. Svensk tekst. Illustrert av Judith Balaguero. Bildeboka er faktagransket av blant andre Madeleine Renhuvud og Lene Cecilia Sparrok.

ISBN: 9789188933867. Kikkuli förlag, 2022. 32 s. Innb. 262.- (kan kjøpes gjennom Adlibris)

Tina Harnesk: Folk som sår i snö

Tina Harnesk fra Jokkmokk bokdebuterer med romanen Folk som sår i snö. Romanen har allerede fått gode anmeldelser i Sverige.

I romanen har 85-årige Máriddja fått en kreftdiagnose. Men den skal holdes hemmelig. Spesielt viktig er det at hennes mann,  Biera, holdes uvitende om diagnosen. Den eneste hun kan betro seg til er Sire i den nye telefonapparatmaskinen som mannen har skaffet seg bakom hennes rygg.

Kajs mamma er død uten å ha fortalt sin hemmelighet. Kan Norrbotten gi Kaj en plass å slå rot og kommer Mimmi til å våge å be han om det hun ønsker mest av alt? For det sies at ingenting får kalles ved sitt rette navn for da kan alt gå tapt.

Svensk tekst. Romanen har fått stor oppmerksomhet og er allerede solgt til 13 land.

Selv sier Harnes om romanen: «Det är en högtravande lyrisk och egensinnigt sarkastisk historia i samisk kontext, med rötter i min familjs berättelser och tystnad och med brokigt bladverk ur min fantasis sammelsurium. Jag är glad och förväntansfull inför att få se ett frö som såtts i snö – gro och växa!».

ISBN: 9789180310543. Bokfabriken, 2022. 324 s. Innb. 217.- (kan kjøpes gjennom Adlibris)

Ragnhild Nilsson: Att bearkadidh – om samiskt självbestämmande och samisk självkonstituering

Ragnhild Nilsson har skrevet doktoravhandling i statsvitenskap om samisk selvbestemmelse. Svensk tekst.

Avhandlingens utgangspunkt er de ideer samer i Sverige har formulert om hva samisk selvbestemmelse er og hvordan den kan implementeres – hvilke organisatoriske løsninger eller forslag som foreslås  og hva som konstituerer den samiske gruppen som skal ta del i denne selvbestemmelsen.

I tillegg til teori om urfolks juridiske og politiske rett til selvbestemmelse, så anvender avhandlingen seg om samiske begrep som (laahkoe, maadtoe, bearkadidh, dajve, maahtoe, vuekie) for å analysere samiske idéer om selvbestemmelse og selvkonstituering og for å kontrastere rådende juridisk og politisk teori.

Open Access i DiVA: Ragnhild Nilsson: Att bearkadidh – om samisk självbestämmande och samisk självkonstituering (PDF)

ISBN: 978-91-7912-612-5. Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 2021. 247 s. Heftet. 116.- (kan kjøpes gjennom Adlibris)