Mii lávlut – oahpes lávlagat jorgaluvvon sámegillii

Sangbok med kjente, gamle barnesanger oversatt til nordsamisk. De fleste av dem oversatt av Inga Hætta Skarvik.

Å synge er en morsom og god måte å for å lære og å utvikle språk. Selv har hun savnet flere samiske sanger når hun skal synge for barna og  begynte derfor å oversatte kjente barnesanger til nordsamisk.

Boka inneholder 50 kjente barnesanger oversatt til nordsamisk. Blant dem er Alle fugler små de er, Mikkel Rev, Fløy en liten blåfugl, Ride ride ranke, Vi har en tulle, Da lykkeliten kom til verden , Ro ro til fiskeskjær,  Deilig er den himmel blå, Hvem kan seile foruten vind, Musevisa og På låven sitter nissen.

Peter Martin Mienna og Jens Martin Mienna har laget illustrasjonene i boka.

«Jus liikot lávlut, de dá lea girji mii heive dutnje. Dás leat oahpes lávlagat mat leat jorgaluvvon sámegiillii. Lávlun lea somás ja buorre vuohki oahppat ja ovdánahttit giela. Mun lean ieš váillahan eanet sámegiellávlagii go mánáide lávllun, ja dat dagai ahte jorgališgohten lávlagiid. Mun sávan ahte dat girji sáhttá leat ávkin ja addit lávlunilu.» Inga Hætta Skarvik.

Til boka er det også utgitt en CD med innspilling av de fleste sangene i boka. De er sunget inn av artistene Elina Ijäs og Anne Gro Gaup. Svein Egil Oskal er produsent.

ISBN: 978-82-93781-05-9. Bárus SA, 2023. 58 s. Innb. 300.- for bok + CD. (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen)

Leagus: Flora eallin (CD/vinyl)

LEAGUS er en moderne og eksperimentell musikalsk duo fra Kåfjord og Tromsø.

Musikken veksler mellom formelle komponerte partier, åpne strukturer og fri improvisasjon, og spenner fra dempede, minimalistiske, salmelignende stykker til mer rockinspirerte improviserte partier. Flora eallin er deres tredje album og har fått god mottakelse av musikkanmeldere.

Duoen består av pianist Herborg Rundberg og gitarist Kristian Svalestad Olstad. LEAGUS ble dannet i 2013 av Herborg, som en del av hennes mastergrad i rytmisk musikk ved Tromsø konservatorium. Kristian hadde tatt sin mastergrad i samme fag to år tidligere.

I 2021 fikk LEAGUS i oppdrag fra Nordnorsk Jazzensemble å skrive et stykke for et ti-manns orkester. Resultatet ble “Flora Eallin” som er komponert og arrangert av Herborg og Kristian.

Med seg har de musikerne Christer Jørgensen og Arnfinn Bergrabb (trommer),   Marianne Halmrast (bass),  Ola Asdahl Rokkones (tenor & baritone saksofon), Sondre A. Kleven og Fred Glesnes (tenor saksofon) og Frode Larsen og  Elina Waage Mikalsen på vokal.

LEAGUS har tidligere gitt ut Lea áigi (2016) og Naimaka (2019).

Tilgjengelig i Spotify: Flora eallin (2023)

Is It Jazz,? Records, 2023. CD/vinyl, (53 min. , 9 s.)

Linn Jørgensen & Jeanette Austad: Livet i nord – på seks språk/Arctic Life – in six languages

omslagsbilde til Livet i norsLinn Jørgensen fra Vadsø har sammen med Jeanetter Austrad fra Tromsø gitt ut en kartonert pekebok for barn med ord for arktiske fenomener, mat, flora og fauna på 6 språk: norsk, nordsamisk, kvensk, finsk, engelsk og tysk. 

Noen av de første ordene vi lærer kan være mygg, torsk, ski og snømann, eller kanskje sääski om du snakker kvensk, eller čuoika om du snakker nordsamisk. 

Denne boken vil passe for små barn, med tykke kartongsider å bla i, men er også fin for voksne som er nysgjerrige på språk i nord. Boka vil også passe for turister som besøker Norge og Nord-Norge.

Samene er Norges urbefolkning, mens kvener er en nasjonal minoritet i Norge. Arktis er en benevnelse på hav- og landområdene rundt Nordpolen. Svalbard og Jan Mayen er innenfor det arktiske området, og selv om det er litt upresist har det likevel blitt vanlig å kalle hele Nord-Norge for en del av Arktis.

Til tross for at det er kaldt stort sett hele året – og det er 12 grader i havet midtsommers – ville de fleste av oss ikke byttet ut livet her oppe mot noe. Det er kun her vi kan bade i iskaldt hav, sove under midnattssol og lage engler i snøen mens nordlyset danser på himmelen.

Linn med ny bok på seks språk (Torbjørn Ittelin, 21.06.23, Ságat)

Utenfor Allfarvei forlag, 2023. 48 s. 329.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og AdLibris blant andre)

Meld. St. 13 (2022-2023) – Samisk språk, kultur og samfunnsliv – Kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning

Regjeringen legger årlig fram en framoverskuende stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Årets melding, Meld. St. 13 (2022–2023), har kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning som tema.

Sametingets årsmelding er særskilt vedlegg.

Ráđđehus bidjá juohke jagi ovdan boahttevuođadiđolaš stuorradiggedieđáhusa sámi giela, kultuvrra ja servodateallima birra. Fáddán dán jagi dieđáhusas, Meld. St. 13 (2022 – 2023), lea gelbbolašvuohta ja rekrutteren mánáidgárddis, vuođđooahpahusas ja alit oahpus.

Sámedikki dieđáhus lea sierra mielddusin.

Sametinget behandler stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv (Sámediggi, 31.05.23)

Stortingsmelding om Samisk språk, kultur og samfunnsliv (Sissel Anne Clausen, Fagforbundet, 27.03.23)

Dokumentet kan lastes ned som PDF, EPUB og Word-dokument på norsk bokmål og nordsamisk fra :

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-13-20222023/id2967904/?ch=1

Kommunal- og distriktsdepartementet, 2023. 85 s. Stortingsmeldingen kan bestilles fra https://publikasjoner.dep.no/

Sannhet og forsoning – grunnlag for et oppgjør med fornorskningspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner – rapport til Stortinget fra Sannhets- og forsoningskommisjonen

Sannhets- og forsoningskommisjonen har arbeidet fem år med å granske konsekvensene av fornorskingspolitikken som norske myndigheter førte mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner. Rapporten ble avgitt til Stortingets presidentskap 01.06.2023. Den ble  lest høyt fra hovedscenen på Nasjonaltheatret.

Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner ble ledet av Dagfinn Høybråten og besto av 11 andre fagpersoner, oppnevnt av Stortinget.  Kommisjonsmedlemmer: Ivar Bjørklund, Anne Kristin Gurák,  Håkon Hermanstrand, Per Oskar Kjølaas,  Pia Lane,  Marit Myrvoll, Einar Niemi,  Anne Julie Semb,  Liv Inger Somby,  Aslak Syse og Ketil Zachariassen.

Rapporten inneholder både historie, bakgrunn for fornorskinga samt forslag til tiltak som kan bidra til forsoning mellom den norske staten og nasjonale minoriteter.

Rapportens tekst er på norsk. Sammendraget er skrevet på norsk, kvensk, lulesamisk, nordsamisk, finsk, engelsk og sørsamisk.

Rapporten med mer er tilgjengelig fra Stortingets nettside: https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Organene/sannhets–og-forsoningskommisjonen/

Opplesningen av rapporten er tilgjengelig på NRK: Norge lytter (NRK TV).

Siri K. Gaski har laget en oversikt over oppleserne og hva de leste: Oversikt over oppleserne i Norge lytter, og kapittel/sidetall av rapporten de leser fra

Knallhard dom fra Sannhetskommisjonen: – Noen vil bli rystet (NRK, 01.06.2023)

Den brutale fornorskinga: Tvang, vald og skam (Oppdatert, NRK Radio, 08.06.23)

Hvordan ser man fornorskningen i dag?  (Fornorskning skjer fortsatt i dag, ifølge Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Her er åtte sentrale punkter fra rapporten). (Ellinor Skartland/Maiken Sandberg, NRK Sápmi, 08.06.23)

Papirutgave av rapporten kan bestilles fra ekspedisjonskontoret på Stortinget: ekspkont.postmottak@stortinget.no fra midten av juni.

Sannhets- og forsoningskommisjonen, 2023. 758 s.

Solju: Uvjamuohta /Powder Snow (CD)

Solju består av Ulla Pirtiijärvi og hennes datter Hildá Länsman. De er fra Angeli i Nord-Finland. Uvjamuohta  er deres andre album. Den består av 11 nye joiker i et moderne lydbilde.

De kombinerer sin arv fra nordsamisk språk og tradisjonell joik med ny og innovativ musikk. resultatet er en dialog mellom tradisjonell og moderne samisk kultur.  Lydbildet deres spenner fra den vidstrakte villmarken på tundraen til den mest intime lávvu-peisen.

De skriver at joikene på dette albumet har sitt opphav fra en spesiell vår da de to gjetet sammen. Det var spesielt å følge naturens variasjon. Å finne veien til flokken gjennom snøstormer om kvelden og nyte de lune dagene med fint vær. Det var da nye joiker kom til.

Oassi mus (YouTube) var singel fra dette albumet.

Med seg har de musikerne Samuli Laiho og Janne Oinas. Gjesteartister er Olav Torget,  Abdissa “Mamba” Assefa,  Sami Zimmerman,  Matias Koskimies og Lávre Eira.

Tilgjengelig i Spotify: Uvjamuohta (2022)

Album Review – “UVJAMUOHTA / POWDER SNOW” – SOLJU  (Davy Simms, 28.08.22)

Debutalbumet Ođđa áigodat – New Times (2018) fikk prisen ‘Best International Indigenous Release’ av Canadian Indigenous Music Awards i 2019.

Bafe’s Factory, 2022. 1 CD (38 min., 33 s.)

Elin Marakatt: Vår i Sápmi/Giđđa Sámis

Ingá Elin Marakatt og Anna-Stina Svonni har gitt ut pekebok med tekst på nordsamisk og svensk.

Beaivi – sol, boazu – ren, eadni – mamma, áhkku -mormor, gáhkku – glödkaka.

Thvert ord følges av et verb: beaivváš báitá, bohccot guhtot, beana ciellá. En fin pekebok som lærer både barn og voksne nordsamisk og om Sápmi.

Til boka er det laget en film om hvordan de samiske ordene uttales.: Hur uttales orden? Elin Marakatt läser på samiska

Illustrert av Anna-Stina Svonni. For aldersgruppen 0-3 år.

ISBN: 9789189405417. Olika Förlag, 2023. 32 s. 138.- (kan kjøpes gjennom AdLibris blant andre)

Juho-Sire/Siri Broch Johansen: Sabmie Ovttastuvvon Siiddat – friddja máilmmi duddjot teáhtera bokte/Teatrale forsøk på skape en ukolonisert verden

Dát lea lávdeteaksta. Ii galgga šaddat čájálmassan. Galgá lohkkojuvvot jitnosit joavkkus. Girjjis logat aiddo mo dan sáhtát dahkat. Dáinna dáiddafágalaš buktagiin máhccá Juho-Sire álgoteáhterii mii lei oktasaš njálmmálaš muitalandáidu. Eat leat oaidnán eará dakkár girjjiid ovdal.

Ulbmil dáinna girjjiin lea fidnet olbmuid ovttas lohkat historjjá Sabmie Ovttastuvvon Siiddaid birra, ja várra vel ođđa bihtážiid čállit maid dušše sin joavkkus de dovdet. Dáinna geahččala Juho-Sire váikkuhit sihke teáhtera dekoloniseremii ja geavahit teáhtera reaidun dekoloniseret máilmmi.

Dette er en scenetekst. Den skal ikke settes opp. Den skal leses høyt i fellesskap. I boka finnes du oppskrift på hvordan det kan gjøres. Med denne kunstfaglige publikasjonen vender Siri Broch Johansen tilbake til urteateret som kunsten å fortelle fram en historie i fellesskap. Vi har ikke sett noen andre bøker i akkurat denne sjangeren før.

Målet med boka er å få grupper av folk til å lese fram historien om Sabmie Ovttastuvvon Siiddat i fellesskap, og kanskje skrive noen nye scener som bare de kjenner. Dette er både et forsøk på å bidra til å dekolonisere teateret, og på å bruke teater til dekolonisere verden utenfor.

Tekst på nordsamisk og norsk.

ISBN: 978-82-8263-527-1. ČálliidLágádus, 2023. Spiralrygg. 295.-(kan kjøpes gjennom Gavpi og Biblioteksentralen)

Aino Hivand: Njoammeleallin/Hareliv

Billedkunstner og forfatter Aino Hivand har gitt ut ny tospråklig bok for barn. Denne handler om haremor og hennes to sommerunger.

Hareliv er ikke bare sommer og fryd. Det er mange farer som lurer. Gjennom harefamiliens betraktninger og observasjoner trekkes leseren med i det spennende harelivet.

«Når livet føles tungt og svart, husk da at livet også inneholder gleder i alle regnbuens farger.» Haremor husker sin egen mors ord når hun skal trøste sine egne etter skuffende opplevelser.

Hivand har tidligere gitt ut barnebøkene Čoarvevieksá lieđđeriemut (2004), Atrata (2014), og Garjjáid gižžu/Ravnenes kamp (2016). Alle på Rauni Magga Lukkaris forlag Gollegiella. Lukkari har også oversatt bøkene til nordsamisk.

Boka er gjennomillustrert av forfatteren.

Govvadáiddár ja girječálli Aino Hivand lea almmuhan ođđa guovttegielat govvagirjji mánáide. Dát lea njoammeleadni ja su guovtti geassečivga birra.

Njoammeleallin ii leat dušše geassi ja árvvu. Dat leat máŋggat váralašvuođat mat deaividit njoammelbearraša. Njoammeleatni ja čivgga guokte vásáhusaid mielde beassat mielde gelddolaš njoammeleallimii.

«Soames háve go eallin dovdo lossadin ja gámisin, muitte dalle ahte eallimii gullá maiddái illu ja buot árvedávggi ivnnit.» Njoammeleadni muitá iežas eatni sániid go galgá jeđđet iežaset maŋŋá váivves vásáhusaid. 

ISBN: 978-82-92473-41-2. Gollegiella, 2023. 43 s. Innb. 320.- (kan bestilles gjennom gollegiella@online.no eller gjennom Biblioteksentralen)

Tanabreddens ungdom: Dædnugádde Nuorat (CD)

Ny utgivelse av første albumet til Dædnugádde Nuorat (Tanabreddens ungdom) fra 1974. Utgitt i serien Norske albumklassikere på CD.

Dædnugádde Nuorat (Tanabreddens Ungdom) var en popgruppe fra Karasjok som ble dannet i 1973 av Leif Wigelius. Wigelius hadde tidligere opptrådd alene med egne oversettelser til samisk av poplåter som «Dollarjavr» («Yellow River») og «Gukkin Lullin» («Five Hundred Miles Away From Home»).

Etter hvert kom Hartvik Hansen, Ingvald Guttorm og Irene Pettersen med, og de var alle sammen interessert i å bruke joiken i en mer moderne musikalsk drakt.

Tanabreddens Ungdom platedebuterte i 1974 og ble raskt kjent over hele Norge samt i Sverige og Finland. Fra debutalbumet, som var Norges første samiskspråklige plate, ble «Gamle minner = Boares mui ‘to» og «Deatnu Majja» populære og var innom Norsktoppen. På denne platen spiller også Sture Janson, Svein Christiansen og Steinar Ofsdal.

CD-utgivelsen er produsert med utgangspunkt i en LP-ripp gjort av Nasjonalbiblioteket.

Tilgjengelig i Spotify: Tanabreddens ungdom: Dædnugádde nuorat (1974).

NACD366. Norske albumklassikere på CD, 2023. 1 CD (31 min., 54 s.). (kan kjøpes gjennom Platekompaniet)