Camilla Kuhn: Samira ja sjelehta

Lulesamisk oversettelse av Samira og skjelettene (2014).

Samira nekter å tro at det frøken sier er sant, at alle har et skjelett på innsiden av huden. Noe så ekkelt. Tanken på at hun eller noen andre går rundt med et skjelett på innsiden er nesten ikke til å holde ut. Heldigvis vet mamma råd. Dette er en leken, humoristisk og litt småskummel fortelling om skjelett  for førskolebarn/småskoletrinnet.

Oversetter/Jårggåliddje Sivert Anders Kintel.

Åhpadiddje javllá juohkkahattjan la sjelæhtta rubmaha sinna. Fij dejka! Dav ij gåjt Samira lágeda! Ierit dájna. Buorre gå iednen li ráde…

ISBN; 978-82-79432-10-4. Báhko, 2023. 33 s. Innb. (Kan kjøpes hos Biblioteksentralen og Árran).

Solveig Lid Ball: Mánájgárddebiejvve

Lulesamisk oversettelse av Barnehagedagen (2012).

Petter, Maria, Emily og Ali er fire gode venner som går i samme barnehage. Bli med dem i barnehagen en helt vanlig fredag. Der venter det glemte og  bortkomne kjæledyr, lange tog, prinsesser og slott, pølser og spagetti samt mange barn. I illustrasjonene gjemmer det seg stadig noe nytt. Myldrebok for førskolebarn.

Oversetter/Jårggåliddje Elena Paulsen.

Petter, Maria, Emily ja Ali li niellja buorre rádnatja gudi vádtsi sæmmi mánájgárden. Tjuovo sisi mánájgárddáj dábálasj bierjjedagá – dánna vuojná láhppum biernajt, ihkeva guhka tågav, prinsessajt ja slåhtav, márfijt ja spaghettijijt – ja moadda, moadda máná.

Tjiegadum li smáv suollevisá gåvåjn. Ihkeva suohtas ja dåbdos divna mánájgárde mánájda.

ISBN: 978-82-79432-12-8. Báhko, 2023. 35 s. Innb. (Kan kjøpes hos Biblioteksentralen og Árran.)

Hilde Myklebust ja Akin Duzakin: Ylva ja villdagájtsa

Lulesamisk oversettelse av Ylva og villgeitene  (2020).

Ylva og pappa er på vei til sommerhuset som ligger ute ved havet. For å komme fram dit må de gå på en smal sti som nesten henger i løse lufta, her må de ikke trø feil. Men de er ikke aleine under de bratte fjellsidene. Villbukken Svartskjegg og geiteflokken hans holder også til her.

For førskolebarn/småskoletrinnet. Oversetter/Jårggåliddje Nadia Kielatis.

Ylva ja áhttje libá mannamin giessedåbåtjij mera guoran. Valla såj äbá la ållu aktu dánna. Villhábres Tjáhppisnjávve ja suv gájttsatjårå l aj dánna. Ja goasskem aj. Máhttá gus Ylva gihtsijt gádjot ållu aktu?

ISBN: 978-82-79432-11-1. Báhko, 2023. 41 s. Innb. (Kan kjøpes hos Biblioteksentralen og Árran.)

Bjørn Ousland: Smávvamánájupptsa

Lulesamisk oversettelse av Småbarnsuppe  (2015).

Mystiske ting har begynt å skje. Små barn forsvinner om natten. Alle foreldre er livredde og passer ekstra godt på når de sier god natt. Barna som blir borte er kidnappet av hekser og trollmenn som skal koke suppe på dem inne i heksegrotten dypt inne i en vulkan. Småen får en strevsom jobb med å redde alle barna før de blir mat.

For førskolebarn/småskoletrinnet. Oversetter/Jårggåliddjev Linnea Ellen Knutsen.

Unna stádan li divna ávon ja dudálattja. Mij la dáhpáduvvam mánáj gudi gádoduvvin? Nahká gus Unnagasj hæksofámojt vuosstálasstet? Biejaduvvá nágin tjáhppis rujttaj?

ISBN: 978-82-79432-15-9. Báhko, 2023. 42 s. Innb. 200.- (Kan kjøpes hos Biblioteksentralen og Árran.)

Antoine de Saint-Exupéry: Unna prinsasj

Lulesamisk oversettelse av klassikeren  Den lille prinsen .

Boka  er fortellingen om vennskapet som oppstår mellom en flyver og en mystisk liten gutt som en dag dukker opp midt i ørkenen. Flyveren har fått en maskinskade i Sahara. Han vet at han risikerer å dø der. Han vet at han sannsynligvis er alene, men plutselig ser han en liten gutt der.

Den lille prinsen kommer fra en annen planet, asteroide B612, hvor det ikke finnes annet enn tre vulkaner og en rose. Etter å ha lært vennskapets hemmelighet av en rev, treffer han flyveren.

For aldersgruppen 6-16 år. Oversetter/Jårggåliddje Marita Elise Turi.

Unna prinsasj hæhkkat ihtá Sahara gassko, gånnå subtsastiddje l vierttim sæjvvot hásstalusáj diehti. Prinssa subtsas boahtá ietjá planiehtas ja gåktu  vijor la ietjas sijdan. Sån åhtsål rádnav, ja mannagoahtá hármmat miellagiddis mannuj. Guossit ietjá planiehtajt.

ISBN: 978-2-9701584-5-5. Báhko, 2023. Innb. 95 s. ill. (Kan kjøpes hos Biblioteksentralen og Árran)

Line Halsnes: Nanos masjijna

Lulesamisk oversettelse av Tøffe maskiner (2021).

En bok om store maskiner og kjøretøy som blant annet dumper, traktor, gravemaskin og skurtresker. Du får se hva de alle sammen gjør.

Faktabok for førskolebarn/småtrinnet. Oversetter/Jårggåliddje Joakim Bergdahl.

Ájlin ja Nijlas sihtaba vuosedit gájkajt ietjaska nanos masjijnajt. Båltum, traktåvrrå, bállemmasjijnna ja iehtjáda. Dákkár stuorra masjijnaj dån máhtá fievrrit stuorra lássájt sáddujs ja låggåt låsså giergijt, tjuohppat gårnijt ja tjuollat muorajt.

ISBN 978-82-7943-214-2. Báhko, 2023. 49 s.  Innb. (Kan kjøpes hos Biblioteksentralen og Árran)

Line Halsnes: Buosjes dinosávra

Lulesamisk oversettelse av Tøffe dinosaurer (2022).

Bok om de syv tøffeste dinosaurene som bl.a. stegosaurus, triceratops, velociraptor og selvfølgelig Tyrannosaurus rex. Illustrasjonene er fargerike, detaljerte og riktige, både hvordan de så ut utenpå og inni. Samtidig er det mye kul dinosaurfakta som gjør leseren både klokere og nysgjerrig.

Faktabok for førskolebarn/småskoletrinnet. Oversetter /Jårggåliddje Sivert Anders Kintel.

Hans ja Ida sihtaba dunji vuosedit ietjasa buoremus dinosávrajt, dagu spinosaurus, velociraptor, triceraptops ja ájn vel. Muhtem nav stuoraga jut ednam skielbestij gå guohtsin. Nuppe vas njáhkin biráldis, ja adnin sihke såjijt ja dolgijt. Ruvvaláhkáj máhtá ietjat gåhtjudit dinosávrratjiehppen!

ISBN 978-82-7943-213-5. Báhko, 2023, 48 s. Innb. (Kan kjøpes hos Árran – lulesamisk senter og Biblioteksentralen)

Sannhet og forsoning – grunnlag for et oppgjør med fornorskningspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner – rapport til Stortinget fra Sannhets- og forsoningskommisjonen

Sannhets- og forsoningskommisjonen har arbeidet fem år med å granske konsekvensene av fornorskingspolitikken som norske myndigheter førte mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner. Rapporten ble avgitt til Stortingets presidentskap 01.06.2023. Den ble  lest høyt fra hovedscenen på Nasjonaltheatret.

Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner ble ledet av Dagfinn Høybråten og besto av 11 andre fagpersoner, oppnevnt av Stortinget.  Kommisjonsmedlemmer: Ivar Bjørklund, Anne Kristin Gurák,  Håkon Hermanstrand, Per Oskar Kjølaas,  Pia Lane,  Marit Myrvoll, Einar Niemi,  Anne Julie Semb,  Liv Inger Somby,  Aslak Syse og Ketil Zachariassen.

Rapporten inneholder både historie, bakgrunn for fornorskinga samt forslag til tiltak som kan bidra til forsoning mellom den norske staten og nasjonale minoriteter.

Rapportens tekst er på norsk. Sammendraget er skrevet på norsk, kvensk, lulesamisk, nordsamisk, finsk, engelsk og sørsamisk.

Rapporten med mer er tilgjengelig fra Stortingets nettside: https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Organene/sannhets–og-forsoningskommisjonen/

Opplesningen av rapporten er tilgjengelig på NRK: Norge lytter (NRK TV).

Siri K. Gaski har laget en oversikt over oppleserne og hva de leste: Oversikt over oppleserne i Norge lytter, og kapittel/sidetall av rapporten de leser fra

Knallhard dom fra Sannhetskommisjonen: – Noen vil bli rystet (NRK, 01.06.2023)

Den brutale fornorskinga: Tvang, vald og skam (Oppdatert, NRK Radio, 08.06.23)

Hvordan ser man fornorskningen i dag?  (Fornorskning skjer fortsatt i dag, ifølge Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Her er åtte sentrale punkter fra rapporten). (Ellinor Skartland/Maiken Sandberg, NRK Sápmi, 08.06.23)

Papirutgave av rapporten kan bestilles fra ekspedisjonskontoret på Stortinget: ekspkont.postmottak@stortinget.no fra midten av juni.

Sannhets- og forsoningskommisjonen, 2023. 758 s.

Sárá Álehttá Guttorm Eira ja Marit Alette Utsi: Imálasj vuobman

Le gus imájdallam manen mánno dássju muhttijn bájttá, manen guovsagisájn li moadda bájno, manen biejvve le báhkas, jå gåktu diehtiet, ja massta vuojnnet, makkár násste le?

Imálasj vuobman girjjes li gåvå aktan tevstaj, ja lávlagij ja båvaj majt máhtá gulldalit.

Hvorfor ser vi ikke månen hele tida, hvorfor er sola varm, hva heter de ulike stjernebildene?

Billedfagbok for barn med fakta om verdensrommet. Boka har også lydfiler til noen sanger, regler og en fortelling om samisk stjernehimmel. For aldersgruppen 4-6 år.

Boka er også gitt ut på nordsamisk og sørsamisk.

ISBN: 978-82-329-0300-9. Davvi girji, 2023. 27 s. Innb. 390.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen )

Birgit Å. Andersen & Malle Remmel: Stálobárnne válldu – Stállosønnen gifter seg

Denne boka «Stállobárnne válldu = Stállosønnen gifter seg» er barnebok på lulesamisk med parallelltekst på norsk. Den baserer seg på en stállo-fortelling, men med en moderne vrid.

Stállosønnen hadde lenge klaget over at han hadde så lyst til å gifte seg, men det bodde ingen i sju mils omkrets eller på de neste sju fjellene. Stállo og Luhták syntes også at det var på tide at sønnen giftet seg.

Kanskje du skal dra til byen en tur på frierferd? spurte Luhták. – Det var en god idé det, sa stállo og de så forventningsfullt på stállosønnen. – Ja det har jeg veldig lyst til, jeg har jo aldri vært i byen før. De ble derfor enig om at sønnen skulle dra ned fra fjellet og inn til byen, men hunden måtte være hjemme på fjellet. – Husk å spør om du kan få en kopp kaffe, sa Stállo. – Hvis du blir invitert inn, så betyr det at du får lov å gifte deg. Stállo var så spent at han nesten tissa seg ut. Kanskje han kunne finne noen han kunne gifte seg med der, en flott samejente eller en staselig samegutt.

For aldersgruppen 3-9 år. Illustrert av Malle Remmel.

Stálobárnne sidáj válldut, ja lij juo mælggadav dan birra giehttum. Valla ettjin aktak dan guovlon åro, ettjin ga aktak gietjav mijla duogen jali daj boahtte gietjav várijn. Stállo ja Luhták guorrasijga dasi, ájgge lij dal válldut.

ISBN: 978-82-8263-496-0. Čálliid Lágádus, 2023. 39 s. Innb. 249,-. (Kan kjøpes via Gávpi og Biblioteksentralen)