Mari Moen Holsve: Heamture rïpmemisnie

Sørsamisk oversettelse av Eventyr på rømmen (2023).

Bli med Astrid og Asbjørn på en farefull utflukt for å hindre eventyrskikkelser i å rømme fra bøkene sine. Historien er skrevet av den prisvinnende forfatteren Mari Moen Holsve (f. 1986) som har skrevet alle de spennende fortellingene om Asbjørn og Astrids eventyr til den nasjonale lesekampanjen Sommerles.no.

Ellen Bull Jonassen har oversatt til sørsamisk. For barn i alderen 9-14 år. Boka er gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

ISBN: 978-82-93402-78-7. Gïelem nastedh, 2023. 120 s. Heftet. 100.- (kan kjøpes gjennom Saemien sijte og Gaaljtje)

Astrid Lindgren: Dohte Emile

Astrid Lindgrens Den där Emil i sørsamisk oversettelse.

I 2023 er det 60 år siden den første boka om Emil ble utgitt. Denne boka samler mange av de historiene man husker best fra bøkene og tv-serien, og er en fin introduksjon til en av Astrid Lindgrens kjæreste hovedpersoner.

På gården Katthult i Lønneberget bodde Emil. Han  såg så snill ut at man nesten kunne tro at han var en liten engel.  Men det skal man ikke innbille seg. Emil er både vill og sta,  og gjorde spell nesten hver eneste dag. Men han gjorde aldri samme spell to ganger.  Han fant stadig på nye – som den gang da han heiste lillesøsteren Ida opp i flaggstanga i stedet for flagget. Eller den gang borgermesteren hadde selskap, og Emil red rett inn i finstua på hesten Lukas. Da lo alle, bortsett fra borgermesteren.

Maria Kråik Steinfjell har oversatt til sørsamisk. Illustrert av Björn Berg. For aldersgruppen 3-9 år. Norsk utgave: Nei, han Emil fra Lønneberget (2023).

Boka er gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

Dohte Emile, gie Lönnebergesne årroeji, mahte fïerhten biejjien speatjadi. Menh idtji Emile göökten aejkien seammalaakan speatjedh, mohte fierhten aejkien dle maam jeatjebem hæhtadi, jïh numhtegh dïhte gïemhpe aaj.

ISBN: 978-82-93402-77-0. Gïelem nastedh, 2023. 31 s. 100.- (kan kjøpes fra Saemien sijte og Gaaltije i Sverige)

 

Ándre Kuipers: 3, 2, 1 Go!

Enaresamisk oversettelse av 3,2,1 Go!  av astronauten Ándre Kuipers.

Sci-Fi roman for barn om små astronauter. Ándre får et spesielt brev. Han får være med på astronautskolen ved Barnas romselskap. Der kan man lære seg hvordan man blir astronaut. Og kan også få muligheten til å bli med til verdensrommet sammen med andre. Men det finnes en forutsetning til det: man må gjennomføre astronautdiplom! Og bare to barn kan bli med.

3,2,1 Go! lii párnái scifi-roomaan já iäráskittee fiäráán uccâ astronautijguin. André finnee eromâš reeivâ. Sun piäsá astronautškoovlân Párnái Komovuotâornijdumán. Tobbeen máttááttuvvoo, maht šoddâđ astronautin. Já sust lii máhđulâšvuotâ peessâđ olmâ máátkán komovuotân! Mut toos lii ohtâ iähtu. Sun kalga vistig čođâldittiđ astronautdiplom. Já tuše kyehti párnáá peessâv máátkán.

ISBN 978-95-27477-02-1. Anarâškielâ servi,  2022. 57 s. Innb. (Kan kjøpes hos Duodji shop og Anarâškielâ servi.)

Katriina Von Bredow: Liijkás stuorrâ rähisvuotâ

Enaresamisk oversettelse av Hur kär kan man bli (2019).

Plutselig endres alt i Katrin sin verden. Den største endringen bringer en overraskende kjærlighet, Adam. Vakre og populære Frida er Katrins bestevenn.

Sáárá Seipiharju har oversatt til enaresamisk.

Fakkist Katrin maailmist puoh oro moivááskmin. Stuárráámuu moive toovât vyerdimettum rähisvuotâ. Mučis ja pivnohis Frida lii Katrin pyeremus ustev.

ISBN: 978-95-27477-05-2. Anarâškielâ servi, 2022. 370 s. Innb. (Kan kjøpes hos Duodji shop og Anarâškielâ servi.)

Anarâškielâ tihtâantologia

Antologi i tre deler. Den inneholder 387 dikt skrevet på enaresamisk.

I den første delen finnes 93 dikt skrevet av Marja-Liisas Olthuist. I den andre delen er 204 dikt skrevet av Anja Kaarret.

Tredje og siste del inneholder 90 dikt. Av disse har Mariann Aikio skrevet 49 dikt, og resten av andre.

Enaresamisk tekst. Fabrizio Brecciaroli er redaktør.

Anarâškielâ tihtâantologia lii kuulmâuáság antologia, mii siskeeld ohtsis 387 tihtâd. Taid anarâškielâ sárnooh láá čáállám maaŋgâi iivij ääigi. Vuossâmuu uásist láá 93 tihtâd, maid lii čáállám Márjá-Liisá Olthuis. Nube uásist láá 204 tihtâd. Puoh tai tiivtâi čällen lii Anja Kaarret.

Kuálmád já majemuš uási siskeeld 90 tihtâd. Tain 49 tihtâd lii čáállám Mariann Aikio, já loopâid láá čáállám eres tivtâsteijeeh. Stuárráámuu uásán čällein tiivtâi čäällim lii lamaš äigiájánâs, mut muáddi antologian väljejum tiivtâ láá šoddâm jyehilágánijn anarâškielâ kuursâin.

ISBN 978-95-27477-04-5. Anarâškielâ servi, 2022. 289 s. innb. (Kan kjøpes hos Duodji shop og Anarâškielâ servi.)

Linda Trast Lillevik: Amina og Abel i dragekamp

Linda Trast Lillevik har gitt ut fantasyfortelling om halvsøsknene Amina og Abel

Det er sankthansaften og lyden av en hund lokker Amina og Abel ut fra soverommet. De følger den vennlige hunden over ei bru, og på toppen av brua endres omgivelsene. Hunden Bamse sier at forhenget mellom deres verden og den underjordiske verden er trukket til side på jonsok, og at det derfor er ekstra viktig å vokte seg for farer på denne dagen.

Bamse forteller også om en ildsprutende drage som flyr over landsbyen. Trær tar fyr, og folk i landsbyen frykter at skogen skal forsvinne. Han ber Amina og Abel om hjelp til å beseire dragen.

Vil flogrogna, ørnesteinen og angerstålet kunne beskytte dem i møte med den fryktinngytende dragen på Nonstind?

Fantasy for små- og mellomtrinnet. Illustrert av Gustav Kvaal.

ISBN: 978-82-93688-31-0.  Utenfor Allfarvei Forlag, 2023. 53 s. Innb. 329.- (kan kjøpes fra Biblioteksentralen, AdLibris og Akademika blant andre)

Camilla Kuhn: Samira ja sjelehta

Lulesamisk oversettelse av Samira og skjelettene (2014).

Samira nekter å tro at det frøken sier er sant, at alle har et skjelett på innsiden av huden. Noe så ekkelt. Tanken på at hun eller noen andre går rundt med et skjelett på innsiden er nesten ikke til å holde ut. Heldigvis vet mamma råd. Dette er en leken, humoristisk og litt småskummel fortelling om skjelett  for førskolebarn/småskoletrinnet.

Oversetter/Jårggåliddje Sivert Anders Kintel.

Åhpadiddje javllá juohkkahattjan la sjelæhtta rubmaha sinna. Fij dejka! Dav ij gåjt Samira lágeda! Ierit dájna. Buorre gå iednen li ráde…

ISBN; 978-82-79432-10-4. Báhko, 2023. 33 s. Innb. (Kan kjøpes hos Biblioteksentralen og Árran).

Solveig Lid Ball: Mánájgárddebiejvve

Lulesamisk oversettelse av Barnehagedagen (2012).

Petter, Maria, Emily og Ali er fire gode venner som går i samme barnehage. Bli med dem i barnehagen en helt vanlig fredag. Der venter det glemte og  bortkomne kjæledyr, lange tog, prinsesser og slott, pølser og spagetti samt mange barn. I illustrasjonene gjemmer det seg stadig noe nytt. Myldrebok for førskolebarn.

Oversetter/Jårggåliddje Elena Paulsen.

Petter, Maria, Emily ja Ali li niellja buorre rádnatja gudi vádtsi sæmmi mánájgárden. Tjuovo sisi mánájgárddáj dábálasj bierjjedagá – dánna vuojná láhppum biernajt, ihkeva guhka tågav, prinsessajt ja slåhtav, márfijt ja spaghettijijt – ja moadda, moadda máná.

Tjiegadum li smáv suollevisá gåvåjn. Ihkeva suohtas ja dåbdos divna mánájgárde mánájda.

ISBN: 978-82-79432-12-8. Báhko, 2023. 35 s. Innb. (Kan kjøpes hos Biblioteksentralen og Árran.)

Hilde Myklebust ja Akin Duzakin: Ylva ja villdagájtsa

Lulesamisk oversettelse av Ylva og villgeitene  (2020).

Ylva og pappa er på vei til sommerhuset som ligger ute ved havet. For å komme fram dit må de gå på en smal sti som nesten henger i løse lufta, her må de ikke trø feil. Men de er ikke aleine under de bratte fjellsidene. Villbukken Svartskjegg og geiteflokken hans holder også til her.

For førskolebarn/småskoletrinnet. Oversetter/Jårggåliddje Nadia Kielatis.

Ylva ja áhttje libá mannamin giessedåbåtjij mera guoran. Valla såj äbá la ållu aktu dánna. Villhábres Tjáhppisnjávve ja suv gájttsatjårå l aj dánna. Ja goasskem aj. Máhttá gus Ylva gihtsijt gádjot ållu aktu?

ISBN: 978-82-79432-11-1. Báhko, 2023. 41 s. Innb. (Kan kjøpes hos Biblioteksentralen og Árran.)

Bjørn Ousland: Smávvamánájupptsa

Lulesamisk oversettelse av Småbarnsuppe  (2015).

Mystiske ting har begynt å skje. Små barn forsvinner om natten. Alle foreldre er livredde og passer ekstra godt på når de sier god natt. Barna som blir borte er kidnappet av hekser og trollmenn som skal koke suppe på dem inne i heksegrotten dypt inne i en vulkan. Småen får en strevsom jobb med å redde alle barna før de blir mat.

For førskolebarn/småskoletrinnet. Oversetter/Jårggåliddjev Linnea Ellen Knutsen.

Unna stádan li divna ávon ja dudálattja. Mij la dáhpáduvvam mánáj gudi gádoduvvin? Nahká gus Unnagasj hæksofámojt vuosstálasstet? Biejaduvvá nágin tjáhppis rujttaj?

ISBN: 978-82-79432-15-9. Báhko, 2023. 42 s. Innb. 200.- (Kan kjøpes hos Biblioteksentralen og Árran.)