Astrid Lindgren: Dohte Emile

Astrid Lindgrens Den där Emil i sørsamisk oversettelse.

I 2023 er det 60 år siden den første boka om Emil ble utgitt. Denne boka samler mange av de historiene man husker best fra bøkene og tv-serien, og er en fin introduksjon til en av Astrid Lindgrens kjæreste hovedpersoner.

På gården Katthult i Lønneberget bodde Emil. Han  såg så snill ut at man nesten kunne tro at han var en liten engel.  Men det skal man ikke innbille seg. Emil er både vill og sta,  og gjorde spell nesten hver eneste dag. Men han gjorde aldri samme spell to ganger.  Han fant stadig på nye – som den gang da han heiste lillesøsteren Ida opp i flaggstanga i stedet for flagget. Eller den gang borgermesteren hadde selskap, og Emil red rett inn i finstua på hesten Lukas. Da lo alle, bortsett fra borgermesteren.

Maria Kråik Steinfjell har oversatt til sørsamisk. Illustrert av Björn Berg. For aldersgruppen 3-9 år. Norsk utgave: Nei, han Emil fra Lønneberget (2023).

Boka er gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

Dohte Emile, gie Lönnebergesne årroeji, mahte fïerhten biejjien speatjadi. Menh idtji Emile göökten aejkien seammalaakan speatjedh, mohte fierhten aejkien dle maam jeatjebem hæhtadi, jïh numhtegh dïhte gïemhpe aaj.

ISBN: 978-82-93402-77-0. Gïelem nastedh, 2023. 31 s. 100.- (kan kjøpes fra Saemien sijte og Gaaltije i Sverige)

 

Linda Trast Lillevik: Amina og Abel i dragekamp

Linda Trast Lillevik har gitt ut fantasyfortelling om halvsøsknene Amina og Abel

Det er sankthansaften og lyden av en hund lokker Amina og Abel ut fra soverommet. De følger den vennlige hunden over ei bru, og på toppen av brua endres omgivelsene. Hunden Bamse sier at forhenget mellom deres verden og den underjordiske verden er trukket til side på jonsok, og at det derfor er ekstra viktig å vokte seg for farer på denne dagen.

Bamse forteller også om en ildsprutende drage som flyr over landsbyen. Trær tar fyr, og folk i landsbyen frykter at skogen skal forsvinne. Han ber Amina og Abel om hjelp til å beseire dragen.

Vil flogrogna, ørnesteinen og angerstålet kunne beskytte dem i møte med den fryktinngytende dragen på Nonstind?

Fantasy for små- og mellomtrinnet. Illustrert av Gustav Kvaal.

ISBN: 978-82-93688-31-0.  Utenfor Allfarvei Forlag, 2023. 53 s. Innb. 329.- (kan kjøpes fra Biblioteksentralen, AdLibris og Akademika blant andre)

Camilla Kuhn: Samira ja sjelehta

Lulesamisk oversettelse av Samira og skjelettene (2014).

Samira nekter å tro at det frøken sier er sant, at alle har et skjelett på innsiden av huden. Noe så ekkelt. Tanken på at hun eller noen andre går rundt med et skjelett på innsiden er nesten ikke til å holde ut. Heldigvis vet mamma råd. Dette er en leken, humoristisk og litt småskummel fortelling om skjelett  for førskolebarn/småskoletrinnet.

Oversetter/Jårggåliddje Sivert Anders Kintel.

Åhpadiddje javllá juohkkahattjan la sjelæhtta rubmaha sinna. Fij dejka! Dav ij gåjt Samira lágeda! Ierit dájna. Buorre gå iednen li ráde…

ISBN; 978-82-79432-10-4. Báhko, 2023. 33 s. Innb. (Kan kjøpes hos Biblioteksentralen og Árran).

Solveig Lid Ball: Mánájgárddebiejvve

Lulesamisk oversettelse av Barnehagedagen (2012).

Petter, Maria, Emily og Ali er fire gode venner som går i samme barnehage. Bli med dem i barnehagen en helt vanlig fredag. Der venter det glemte og  bortkomne kjæledyr, lange tog, prinsesser og slott, pølser og spagetti samt mange barn. I illustrasjonene gjemmer det seg stadig noe nytt. Myldrebok for førskolebarn.

Oversetter/Jårggåliddje Elena Paulsen.

Petter, Maria, Emily ja Ali li niellja buorre rádnatja gudi vádtsi sæmmi mánájgárden. Tjuovo sisi mánájgárddáj dábálasj bierjjedagá – dánna vuojná láhppum biernajt, ihkeva guhka tågav, prinsessajt ja slåhtav, márfijt ja spaghettijijt – ja moadda, moadda máná.

Tjiegadum li smáv suollevisá gåvåjn. Ihkeva suohtas ja dåbdos divna mánájgárde mánájda.

ISBN: 978-82-79432-12-8. Báhko, 2023. 35 s. Innb. (Kan kjøpes hos Biblioteksentralen og Árran.)

Hilde Myklebust ja Akin Duzakin: Ylva ja villdagájtsa

Lulesamisk oversettelse av Ylva og villgeitene  (2020).

Ylva og pappa er på vei til sommerhuset som ligger ute ved havet. For å komme fram dit må de gå på en smal sti som nesten henger i løse lufta, her må de ikke trø feil. Men de er ikke aleine under de bratte fjellsidene. Villbukken Svartskjegg og geiteflokken hans holder også til her.

For førskolebarn/småskoletrinnet. Oversetter/Jårggåliddje Nadia Kielatis.

Ylva ja áhttje libá mannamin giessedåbåtjij mera guoran. Valla såj äbá la ållu aktu dánna. Villhábres Tjáhppisnjávve ja suv gájttsatjårå l aj dánna. Ja goasskem aj. Máhttá gus Ylva gihtsijt gádjot ållu aktu?

ISBN: 978-82-79432-11-1. Báhko, 2023. 41 s. Innb. (Kan kjøpes hos Biblioteksentralen og Árran.)

Bjørn Ousland: Smávvamánájupptsa

Lulesamisk oversettelse av Småbarnsuppe  (2015).

Mystiske ting har begynt å skje. Små barn forsvinner om natten. Alle foreldre er livredde og passer ekstra godt på når de sier god natt. Barna som blir borte er kidnappet av hekser og trollmenn som skal koke suppe på dem inne i heksegrotten dypt inne i en vulkan. Småen får en strevsom jobb med å redde alle barna før de blir mat.

For førskolebarn/småskoletrinnet. Oversetter/Jårggåliddjev Linnea Ellen Knutsen.

Unna stádan li divna ávon ja dudálattja. Mij la dáhpáduvvam mánáj gudi gádoduvvin? Nahká gus Unnagasj hæksofámojt vuosstálasstet? Biejaduvvá nágin tjáhppis rujttaj?

ISBN: 978-82-79432-15-9. Báhko, 2023. 42 s. Innb. 200.- (Kan kjøpes hos Biblioteksentralen og Árran.)

Line Halsnes: Nanos masjijna

Lulesamisk oversettelse av Tøffe maskiner (2021).

En bok om store maskiner og kjøretøy som blant annet dumper, traktor, gravemaskin og skurtresker. Du får se hva de alle sammen gjør.

Faktabok for førskolebarn/småtrinnet. Oversetter/Jårggåliddje Joakim Bergdahl.

Ájlin ja Nijlas sihtaba vuosedit gájkajt ietjaska nanos masjijnajt. Båltum, traktåvrrå, bállemmasjijnna ja iehtjáda. Dákkár stuorra masjijnaj dån máhtá fievrrit stuorra lássájt sáddujs ja låggåt låsså giergijt, tjuohppat gårnijt ja tjuollat muorajt.

ISBN 978-82-7943-214-2. Báhko, 2023. 49 s.  Innb. (Kan kjøpes hos Biblioteksentralen og Árran)

Line Halsnes: Buosjes dinosávra

Lulesamisk oversettelse av Tøffe dinosaurer (2022).

Bok om de syv tøffeste dinosaurene som bl.a. stegosaurus, triceratops, velociraptor og selvfølgelig Tyrannosaurus rex. Illustrasjonene er fargerike, detaljerte og riktige, både hvordan de så ut utenpå og inni. Samtidig er det mye kul dinosaurfakta som gjør leseren både klokere og nysgjerrig.

Faktabok for førskolebarn/småskoletrinnet. Oversetter /Jårggåliddje Sivert Anders Kintel.

Hans ja Ida sihtaba dunji vuosedit ietjasa buoremus dinosávrajt, dagu spinosaurus, velociraptor, triceraptops ja ájn vel. Muhtem nav stuoraga jut ednam skielbestij gå guohtsin. Nuppe vas njáhkin biráldis, ja adnin sihke såjijt ja dolgijt. Ruvvaláhkáj máhtá ietjat gåhtjudit dinosávrratjiehppen!

ISBN 978-82-7943-213-5. Báhko, 2023, 48 s. Innb. (Kan kjøpes hos Árran – lulesamisk senter og Biblioteksentralen)

Elin Marakatt: Vår i Sápmi/Giđđa Sámis

Ingá Elin Marakatt og Anna-Stina Svonni har gitt ut pekebok med tekst på nordsamisk og svensk.

Beaivi – sol, boazu – ren, eadni – mamma, áhkku -mormor, gáhkku – glödkaka.

Thvert ord følges av et verb: beaivváš báitá, bohccot guhtot, beana ciellá. En fin pekebok som lærer både barn og voksne nordsamisk og om Sápmi.

Til boka er det laget en film om hvordan de samiske ordene uttales.: Hur uttales orden? Elin Marakatt läser på samiska

Illustrert av Anna-Stina Svonni. For aldersgruppen 0-3 år.

ISBN: 9789189405417. Olika Förlag, 2023. 32 s. 138.- (kan kjøpes gjennom AdLibris blant andre)

Maria Parr: Stoerrevïelle

Sørsamisk oversettelse av Maria Parrs Storebror (2019).

Jeg-personen synes at kompisene hans er heldige; de har storebrødre som kan hjelpe dem og passe på dem. Selv har han bare ei irriterende lillesøster.  Til slutt skjønner han at det er han som er storebroren.

Lettlest. For aldersgruppa 6-9 år.

Illustrert av Åshild Irgens. Oversatt til sørsamisk av Åse Klemmensson.  Gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

Nov amma hijven stoerrevïellem utnedh. Akte mij iktesth datnem meatan vaalta juelkietjengkeresaavremen gåajkoe.

Gaahkh stoerrevïellh numhtie? Jïh guktie dejgujmie mah barre dagkeres onnåabpetjem åtna goh manne mij haenededa soe?

ISBN: 978-82-93402-79-4. Gielem nastedh, 2023. 33 s. Heftet. 50.- (kan kjøpes gjennom Saemien sijte og Biblioteksentralen)